Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja" zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: wynajęcie sali szkoleniowej wraz z noclegami i wyżywieniem dla 20 osób podczas kursu szkoleniowego dla społecznych edukatorów bioróżnorodności, który zaplanowany jest na dzień 28-30.09.2017 r. w województwie zachodniopomorskim realizowanego w ramach projektu „Zadrzewienia śródpolne dla ochrony bioróżnorodności i klimatu” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W załączeniu odnajdą Państwo treść zapytania ofertowego, formularz ofertowy, potwierdzenie otrzymania zapytania oraz wzór umowy. Termin nadsyłania ofert: 14.09.2017 r.

 

NFOS 500 Projekt „Zadrzewienia śródpolne dla ochrony bioróżnorodności i klimatu” finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

 

 

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

formularz
kontaktowy

+48 (76) 862 94 30

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica 

Media społecznościowe