Zapraszamy do złożenia oferty na zadanie pn.: przeprowadzenie 5 debat pt. „ Jak łagodzić skutki zmian klimatu poprzez działania lokalne” przez 2 wykładowców oraz opracowanie materiałów na 4 debaty wraz z opracowaniem podsumowania debaty.

 

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica