Zapraszamy do złożenia oferty na zadanie pn.: dostawa materiału nasadzeniowego w ramach konkursu na wykonanie modelowych nasadzeń  na terenie województwa wielkopolskiego
w ramach realizowanego projektu: „Zadrzewienia śródpolne dla ochrony bioróżnorodności i klimatu” finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


W załączeniu treść zapytania ofertowego wraz z formularzem ofertowym, który należy dostarczyć do Fundacji do dnia 29. 01. 2018 r.

 

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica