Seniorzy 3

Od maja 2020 roku Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” realizuje projekt „Rady Seniorów w gminach mniejszych – wyzwania i szanse dla aktywności obywatelskiej seniorów”

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności obywatelskiej seniorów poprzez wsparcie funkcjonowania Rad Seniorów. Projekt będzie realizowany na terenie województwa dolnośląskiego, w regionie legnicko-jeleniogórskim. Działania będą wspierać gminy mniejsze o charakterze wiejsko-miejskim.


Przygotowano następujące działania:

  • organizacja Obywatelskiej Szkoły Seniora,
  • warsztaty rozwijające kompetencje opiniodawczo-konsultacyjne seniorów,
  • organizacja debat senioralnych,
  • realizacja inicjatyw – seniorzy dla społeczności lokalnych
  • organizacja konferencji „Upowszechnianie dobrych praktyk aktywności Rad senioralnych”

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie

Projekt jest finansowany ze środków ASOS 2014-2020 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

asos

 

Zapraszamy do zapoznania się z tekstem „Czemu służą Rady Seniorów” do pobrania

Przykładowy statut Rady Seniorów do pobrania 

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica