Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” informuje, iż w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert z dnia 30 stycznia 2014 roku na opracowanie dokumentacji technicznej w ramach projektu „Dla Kwisy, dla Natury – przygotowanie małej infrastruktury turystycznej służącej zabezpieczeniu rzeki Kwisy przed nadmierna presją turystów” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostały złożone dwie ważne oferty.

Ofertę z najniższą ceną złożyła firma:  Aforma studio Pracownia Projektowa Aneta Grzeszczyk, ul. Zabobrze 166a, 59-700 Bolesławiec.

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

formularz
kontaktowy

+48 (76) 862 94 30

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica 

Media społecznościowe