Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Lubinie prowadzą projekt poświecony zagospodarowaniu odpadów oraz wpływowi odpadów komunalnych na klimat. W ramach projektu przeprowadzili badania na temat akceptacji selektywnej zbiórki odpadów przez mieszkańców zabudowy wielorodzinnej w Lubinie. Zebrali dane na temat funkcjonowania systemu, odwiedzili  linię sortowniczą,składowisko odpadów  oraz biogazownię pozyskującą biogaz ze składowiska odpadów.

20140424 104755 20140424 105753 20140424 120105

Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Lubinie prowadzą projekt poświecony zagospodarowaniu odpadów oraz wpływowi odpadów komunalnych na klimat. W ramach projektu przeprowadzili  debatę na temat selektywnej zbiórki odpadów , ich zagospodarowania i recyclingu. Na debatę zaproszono przedstawicieli Urzędu Miasta, Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, spółki Ekopartner, przedstawicieli spółdzielni, uczniów z ZSnr 1. Debata odbyła się 12 czerwca w Zespole Szkół nr 1  w Lubinie.

img 2793 img 2794 img 2799

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica