Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” wspólnie ze Stowarzyszeniem Aglomeracja Opolska zaprasza do wzięcia udziału w konferencji pn. „Wzmacnianie odporności na zmiany klimatu poprzez wykorzystanie potencjału małej retencji i środowiska przyrodniczego w skali lokalnej i regionalnej”,  która odbędzie się  dnia 24 października 2019 r. (czwartek) w godzinach 10.00 -14.15  w Sali Konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.

Coraz częściej ekstremalne zjawiska pogodowe mają wpływ na życie i funkcjonowanie wielu gmin i społeczności. Tegoroczna susza, która dotknęła większość gmin województwa opolskiego przyniosła kolejne straty, potwierdzając, iż takie długotrwałe zjawiska pogodowe będą coraz częściej się powtarzać. Konferencja, na którą Państwa zapraszamy, ma odpowiedzieć na pytania jak możemy wzmocnić odporność na zmiany klimatu zwiększając potencjał małej retencji i wykorzystując do tego również środowisko przyrodnicze. Pokazanie dobrych praktyk zainspiruje Państwa do wdrażania ich na poziomie lokalnym i regionalnym, tak aby przygotować się w pełni do  podejmowania działań adaptacyjnych w dobie zmieniającego się klimatu. Program konferencji umożliwi na zabranie głosu oraz dyskusję nad ważnymi wyzwaniami dostosowania się do zmian klimatu, które Państwo dostrzegacie na poziomie lokalnym  i regionalnym. Zaproszenie na konferencję kierujemy do przedstawicieli samorządów, organizacji uczelni, instytucji badawczych, podmiotów regionalnych t.j Zarządów Zlewni PGW Wody Polskie, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Izby Rolniczej, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. 

Plan konferencji:

Rejestracja uczestników (godz. 9:45)

Sesja I (godz. 10:00 – 11:45)
1. Zmiany klimatu w ujęciu globalnym i regionalnym – dr. Sylwia Horska – Schwarz, ekspert projektu „Współdziałanie środowisk na rzecz adaptacji do zmian klimatu poprzez małą retencję i ochronę bioróżnorodności”,
2. Wyzwania zmian klimatu  dla gospodarki wodnej i malej retencji w rolnictwie i na obszarach wiejskich  – dr. Rafał Wawer, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa Puławy,
3. Dobre praktyki retencji nizinnej na obszarach leśnych województwa opolskiego –   Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice,
4. Wpływ zmian klimatu na środowisko przyrodnicze, jak wykorzystać potencjał przyrody w łagodzeniu zmian klimatu lokalnie – dr. Bogdan Chojnicki, Uniwersytet Przyrodniczy Poznań,

Przerwa kawowa (godz. 11:45 – 12:10)

Sesja II (godz. 12:10 – 14:15)
5. Jak zwiększyć potencjał retencyjny dolin rzecznych na przykładzie Stobrawy; Krajowy Program Renaturyzacji Wód Powierzchniowych – Ilona Biedroń, Multiconsult Polska,  
6. Dobre praktyki niebiesko – zielonej infrastruktury na terenach zurbanizowanych – dr. Sylwia Horska –Schwarz,   
7. Plan  przeciwdziałania skutkom suszy – PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Gliwice,
8. Angażowanie społeczności lokalnych w działania łagodzące skutki zmian klimatu – Irena Krukowska-Szopa, Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”,
9. Dyskusja i podsumowanie konferencji.


Prosimy o przesłanie potwierdzenie udziału do dnia 22 października za pomocą formularza rejestracyjnego lub na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.76 86 294 30.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Pytania dotyczące konferencji oraz projektu można kierować na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   

Konferencja jest realizowana w ramach projektu „Współdziałanie środowisk na rzecz adaptacyjności do zmian klimatycznych poprzez małą retencję i ochronę bioróżnorodności” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizowanego przez Fundację Ekologiczną „Zielona Akcja”. Więcej o projekcie na www.malartencja.pl

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica