Zapraszam do złożenia oferty na zadanie pn.: przeprowadzenie 8  debat pt. „ Jak łagodzić skutki zmian klimatu poprzez działania lokalne” przez 2 wykładowców oraz opracowanie materiałów na debaty wraz z opracowaniem podsumowania debaty.


Zadanie będzie realizowane w ramach projektu „TRANSGEA – Transgraniczna współpraca w zakresie lokalnych działań adaptacyjnych do zmian klimatu“ finansowanego w ramach Programu Współpracy Polska –Saksonia 2014-2020.

 

TRANSGEA - Transgraniczna współpraca w zakresie lokalnych działań adaptacyjnych do zmian klimatu
TRANSGEA - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Bereich der lokalen Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel

Interreg logo Transgea logo

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica