Dlaczego zmienia się nasz klimat?

Jesteśmy świadkami dynamicznej zmiany klimatu, a efekty tego procesu widoczne są już dziś. Nadmierna emisja gazów cieplarnianych wpływa na wzrost średniej globalnej temperatury co niewątpliwie zagraża ekosystemom i ludziom.
Coraz częstsze ekstremalne zjawiska pogodowe (tornada, grad, błyskawice, fale upałów, ulewy i burze), podnoszenie się poziomu wody w morzach, a także rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych to tylko niektóre ze skutków zmiany klimatu, które zagrażają życiu milionów ludzi.
W normalnych warunkach, gdy temperatura zmieniała się powoli na przestrzeni dziesiątek i setek tysięcy lat, natura miała czas na dostosowywanie się i ewolucję. Dzisiejsza dynamiczna zmiana takiej szansy nie daje. Podczas gdy przed epoką przemysłową (czyli przed 1850 r.) koncentracja CO2 w atmosferze wynosiła ok. 280 ppm (cząsteczek na milion), obecnie poziom ten wzrósł do ok. 400 ppm, a średnia temperatura w tym czasie podniosła się o ok. 1°C.
Niewątpliwie bezpośrednią przyczyną tego niebezpiecznego przyspieszenia jest spalanie przez człowieka paliw kopalnych i związane z tym uwalnianie się do atmosfery dodatkowych ilości gazów cieplarnianych, które powodują podwyższanie się temperatury.
Jeśli nie powstrzymamy globalnego ocieplenia, możemy być świadkami takich zmian na świecie, po których zarówno ludziom, jak też roślinom i zwierzętom, będzie żyło się bardzo trudno. Zmiany klimatu poprzez znaczące oddziaływanie na ekosystemy, będą wpływać zarówno na indywidualne gatunki, jak i na całe ekosystemy i związane z nimi funkcje, od których uzależniona jest ludzkość.
W celu uniknięcia katastrofalnych dla ludzi skutków zmiany klimatu, konieczne jest powstrzymanie ocieplania się temperatury powyżej 2°C, w porównaniu z okresem przed wybuchem rewolucji przemysłowej. Z każdym kolejnym stopniem wzrostu temperatury konsekwencje zmiany klimatu będą coraz poważniejsze. Wzrost temperatury powierzchni Ziemi o +2°C będzie poważnym problemem; wzrost o +4°C może być katastrofą; zaś konsekwencje wzrostu temperatury o +6°C będą wprost niewyobrażalne.
Źródło: https://www.wwf.pl/srodowisko/klimat, http://klimada.mos.gov.pl/zmiany-klimatu-w-polsce/przyszle-zmiany-klimatu/

 

Informacja zamieszczona w ramach projektu Transgea

TRANSGEA - Transgraniczna współpraca w zakresie lokalnych działań adaptacyjnych do zmian klimatu
TRANSGEA - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Bereich der lokalen Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel

Interreg logo Transgea logo

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica