Uczennice i uczniowie z polskiej szkoły w Działoszynie oraz czeskiej z miejscowości Visnowa spotkali się 24 maja br. w świetlicy wiejskiej w Działoszynie na warsztatach prowadzonych przez Fundację Ekologiczną „Zielona Akcja”.

Uczestnicy spotkania dowiedzieli się wielu ciekawych informacji na temat obszarów Natura 2000 po stronie polskiej i czeskiej. Część zajęć przeprowadzono odbywała się w terenie, co umożliwiło bezpośrednią obserwację wielu gatunków roślin i zwierząt. Nie zabrakło też czasu na zabawy i gry integracyjne. Wszystkim obecnym podczas zajęć dziękujemy za wspólną pracę!

 

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica