W dniach 10 - 12.05.2018 r. w Puszczykowie (otulina Wielkopolskiego Parku Narodowego) odbyło się szkolenie:

"Przyroda łagodzi zmiany klimatu – prowadzenie działań adaptacyjnych poprzez małą retencję i ochronę bioróżnorodności".

Szkolenie sfinansowano ze środków POIiŚ w ramach projektu "Współdziałanie środowisk na rzecz adaptacyjności do zmian klimatycznych poprzez małą retencję i bioróżnorodność".


W programie szkolenia zrealizowano następujące zagadnienia:

  • Działania adaptacyjne w gminach – wykorzystanie małej retencji oraz zachowania bioróżnorodności - zalecenia dla decydentów i społeczności lokalnych – zadrzewianie + korytarze ekologiczne + zwiększanie potencjału retencyjnego planowanie na poziomie gminy i lokalnego środowiska,
  • Dobre praktyki dot. adaptacji do zmian klimatu, przykłady, zielona i niebieska infrastruktura,
  • Planowanie zielonych zadrzewień łagodzących zmiany klimatu,
  • Planowanie działań informacyjno – edukacyjnych na poziomie lokalnym,
  • Źródła finansowania inicjatyw retencyjnych i na rzecz ochrony bioróżnorodności oraz edukacji ekologicznej,
  • Wizyta terenowa – projekty retencyjne realizowane na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego.

 

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica