DDN logoLogo FEZA 1Fer logo

drogi dla natury baner

Dnia 6 września 2013 roku w Legnicy odbyło się seminarium w ramach projektu „Drogi dla Natury – kampania na rzecz zadrzewień”. W spotkaniu wzięli udział urzędnicy gmin, drogowcy, architekci krajobrazu, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych i lokalni liderzy.Seminarium rozpoczęła Irena Krukowska Szopa - prezes Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja”. Pierwszą prezentację, stanowiącą podsumowanie dotychczasowych działań w ramach projektu przedstawił Kamil Witkoś z wrocławskiej Fundacji EkoRozwoju. Rozpoczętą tematykę następnie kontynuował Jakub Józefczuk, którego prezentacja stanowiła zestawienie najważniejszych i najciekawszych działań przeprowadzonych przez Fundację Ekologiczną „Zielona Akcja” w pięciu gminach partnerskich.

Dużym zainteresowaniem uczestników cieszyły się wystąpienia: Ireny Krukowskiej – Szopa o partycypacyjnym metodom projektowania przestrzeni, a także architekta krajobrazu Rafała Wodzickiego, który zaprezentował szereg ciekawych odmian drzew i krzewów, wraz z ich zastosowaniem.

Ostatni blok podejmowanych zagadnień dotyczył zasad projektowania małych przestrzeni na terenie wsi i niewielkich miejscowości, w tym szczególnie organizacji placów zabaw. Obie prezentacje przedstawili reprezentanci Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – dr inż. Anna Podolska oraz dr inż. Zbigniew Kuriata. W trakcie prezentacji podkreślono rolę lokalnych tradycji, materiałów, a także odpowiedniego doboru zieleni, tak aby płynnie wkomponować tworzone obiekty w otaczającą je przestrzeń.

 kub6338a

Semianrium rozpoczęła Irena Krukowska - Szopa

 kub6349a

Kamil Witkoś podsumowuje działania w projekcie Drogi dla Natury - kampania na rzecz zadrzewień.

 kub6368a

Architekt krajobrazu Rafał Wodzicki prezentuje ciekawe gatunki drzew i krzewów.

 kub6384a

Ostatni blok tematyczny poświęcony był sposobom projektowania małych przestrzeni wiejskich, w tym placów zabaw.

 

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

formularz
kontaktowy

+48 (76) 862 94 30

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica 

Media społecznościowe