Działając na podstawie pkt. III.1 lit. a), b) Procedury udzielania zamówień w projektach finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, których przedmiot obejmuje zamówienia do równowartości kwoty 30 000 euro. zaprasza do złożenia oferty na: wynajęcie sali szkoleniowej wraz z noclegami i wyżywieniem dla 20 osób

podczas kursu szkoleniowego dla społecznych edukatorów bioróżnorodności, który zaplanowany jest na dzień 19-21.10.2017 r. w województwie zachodniopomorskim w związku z realizacją projektu „Zadrzewienia śródpolne dla ochrony bioróżnorodności i klimatu” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

 b nfosigw logo Projekt „Zadrzewienia śródpolne dla ochrony bioróżnorodności i klimatu” finansowany ze
środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

 

 

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

formularz
kontaktowy

+48 (76) 862 94 30

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica 

Media społecznościowe