FUNDACJA EKOLOGICZNA „ZIELONA AKCJA” ul. Aleja Orła Białego 2 59-220 Legnica KRS: 0000125740 zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: przeprowadzenie 20 debat na terenie 10 gmin pt. „ Jak łagodzić skutki zmian klimatu poprzez działania lokalne” przez 2 wykładowców. 

Zadanie będzie realizowane w ramach projektu „WIKT – wsparcie działań na rzecz ochrony klimatu w regionie transgranicznym” dofinansowanego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020. 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 20 debat, na terenie 10 Gmin:

  • Gmina Bolków
  • Gmina Wojcieszów
  • Gmina Siekierczyn
  • Gmina Paszowice
  • Gmina Męcinka
  • Gmina Świerzawa
  • Gmina Miejsca Szklarska Poręba
  • Gmina Miejska Bolesławiec
  • Gmina Lubawka
  • Gmina miejsko-wiejska Gryfów Śląski

Szczegóły zapytania w załącznikach

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica