Zapraszamy do skłania ofert na: Przygotowanie i przeprowadzenie spotkań konsultacyjnych, warsztatów dla gmin oraz tutoringu i konsultacji w zakresie wspierania gmin przy prowadzeniu pogłębionych konsultacji planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego gmin oraz studiów uwarunkowao i zagospodarowania przestrzennego na terenie Polski zachodniej i południowej oraz centralnej m.in. województw: dolnośląskiego, opolskiego, lubuskiego, wielkopolskiego.

 

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica