Informacja o wyłonieniu Oferenta na realizację usługi pn. Opracowanie i wdrożenie elektronicznych narzędzi informatycznych do konsultacji społecznych dla gmin z zakresu planowania przestrzennego.

Wybrana oferta:
VisualArt Przemysław Łyskawa
59-220 Legnica
ul. Artyleryjska 7/11D/11

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica