Zapraszamy do złożenia oferty na zadanie pn.: "Przygotowanie i przeprowadzenie konferencji wojewódzkich podsumowujących projekt pn.: Współdziałanie na rzecz adaptacyjności do zmian klimatycznych poprzez małą retencję i ochronę bioróżnorodności” współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W załączeniu treść zapytania ofertowego wraz z formularzem ofertowym, który należy dostarczyć do Fundacji do dnia 7.10. 2019 r.

logo d

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica