„Przygotowanie i przeprowadzenie spotkań informacyjnych, warsztatów szkoleniowych, spotkań współpracy, warsztatów adaptacyjnych dla gmin, opracowanie koncepcji rewitalizacji miejsc retencji w ramach projektu pn.: „Współdziałanie na rzecz adaptacyjności do zmian klimatycznych poprzez małą retencję i ochronę bioróżnorodności”.

 

logo

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica