W 2014 roku realizowany był projekt pn. Wzmacnianie dialogu obywatelskiego seniorów w gminach wiejskich Dolnego Śląska” w ramach Rządowego Programu Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych.

Głównym celem projektu jest wzrost partycypacji seniorów z obszarów wiejskich Dolnego Śląska do brania udziału w tworzeniu lokalnych i gminnych polityk tj. sołeckich i gminnych strategii rozwoju. Projekt wdraża innowacyjne metody partycypacji seniorów tzw. metodą warsztatu przyszłościowego oraz mobilizuje do czynnego udziału w życiu społecznym swoich gmin i miejscowośc


W ramach projektu:

  • Opracowywane są z udziałem seniorów rekomendacje dla polityk publicznych
  • Przeprowadzane są warsztaty dla animatorów projektu oraz partycypujących seniorów
  • Wdraża się 10 inicjatyw mobilizujących seniorów
  • Opracowywuje się dobre praktyki partycypacji seniorów,
  • Propaguje partycypacje społeczną seniorów za pomocą stron internetowych, artykułów prasowych oraz konferencji
  • Tworzona jest ulotka informacyjna


Na poziomie gminnym projekt realizowany jest w następujących gminach:

  • Osiecznica
  • Mieroszów
  • Męcinka
  • Wołów
  • Gryfów Śląski
  • Pielgrzymka


Na poziomie sołectw projekt realizowany jest w następujących miejscowościach:

  • Twardocice (gmina pielgrzymka)
  • Nowa kuźnia (gmina Radwanice/Gromadka)
  • Niedźwiedzice (gmina Chojnów
  • Brzyków (gmina Trzebnica)


Materiały dodatkowe:

Dobre praktyki partycypacji seniorów:

  • Mobilny Uniwersytet III wieku
  • Dolnośląska Rada Seniorów
  • Fora Seniorów w Wielkiej Brytanii
  • Wrocławskie Centrum Seniora
  • Gminna Rada Seniorów

Ulotka "Wieś dla seniorów - seniorzy dla wsi"

W ramach podsumowania projektu odbyła się konferencji pn. „Wieś dla seniorów-seniorzy dla wsi”, w dniu 15 grudnia 2014 r. w godzinach 10.00-15.00. w miejscowości Czarny Bór, w Centrum Biblioteczno-Kulturowym przy ul. Sportowej 43.

 sam3650

Konferencja miała na celu:

  • propagowanie dobrych praktyk partycypacji seniorów w tym działania i projekty wspierające aktywność społeczną i udział seniorów w życiu publicznym,
  • prezentację wypracowanego modelu pracy z osobami 60+ w zakresie decyzji dotyczących lokalnych i gminnych polityk publicznych,
  • dyskusję o problemach osób starszych na obszarach wiejskich i możliwych kierunkach wsparcia mobilizujących potencjał lokalny.
  • Podsumowanie projektu


 sam3649

Konferencja skierowana została do uczestników działań, organizacji senioralnych, samorządów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, podmiotów zajmujących się wspieraniem i pomaganiem, w celu podsumowania projektu i ponownego spotkania aktywnych grup seniorów z różnych stron województwa dolnośląskiegoPROGRAM KONFERENCJI:

  • Otwarcie konferencji (przedstawiciel samorządu)
  • Dobre praktyki partycypacji seniorów w decyzjach lokalnych:
  • „Seniorzy tworzą rekomendacje dla Rad Gmin i realizują działania aktywizujące osoby starsze” (Irena Krukowska-Szopa, Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”)
  • „Seniorzy – nic o was, bez was” (Bożena Pełdiak, Stowarzyszenie Granica)
  • „Organizacje i wyzwania dla Wałbrzyskiej Rady Seniorów” (Henryk Placek, Urząd Miasta Wałbrzych)
  • „Działania aktywizujące seniorów w ramach Uniwersytetu III wieku w Starych Bogaczowicach” (Jolanta Kocoń)
  • „Integracja i aktywizacja seniorów w ramach organizacji Dnia Seniora w gminie Wińsko” (Wanda Hańska, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gospodarczego i Kulturowego Sołectwa Krzelów – Młoty „Jezierzyna”)
  • Warsztaty „Jak być twórczym i pozytywnie nastawionym w jesienie życia” (Maria Kazmińska-Brygoła, Wrocławskie Centrum Seniora)
  • Podsumowanie konferencji
  • Poczęstunek dla uczestników

 sam3645

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

formularz
kontaktowy

+48 (76) 862 94 30

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica 

Media społecznościowe