wieśProjekt skierowany jest do stowarzyszeń wiejskich ukierunkowanych na rozwijanie idei wiosek tematycznych jako oferty ekonomii społecznej. W ramach projektu wsie mogą wziąć udział w wyjazdach studyjnych, uzyskać środki finansowe na wdrożenie lokalnych przedsięwzięć ekonomii społecznej, wziąć udział w szkoleniu z prowadzenia działalności odpłatnej, technik prezentowania zasobów wsi oraz z promocji wsi z wykorzystaniem nowoczesnych technik przekazu.

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

formularz
kontaktowy

+48 (76) 862 94 30

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica 

Media społecznościowe