Asos 2Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” przy współpracy Stowarzyszenia Propago  realizuje projekt którego główny celem jest wzrost aktywności społecznej i obywatelskiej oraz kształtowanie pozytywnego postrzegania seniorów wśród mieszkańców gmin regionu legnickiego i wołowskiego. W programie bierze udział gmina Wołów, Brzeg Dolny, Wińsko, Prochowice.
W ramach projektu zostaną zorganizowane i przeprowadzone zajęcia Szkoły Aktywnego Seniora w ramach których seniorzy będą mogli nabyć wiedzę i doświadczenie w zakresie aktywizacji środowisk osób 60+ oraz tworzenia Rad Seniorów w gminach, bycia rzecznikiem dla tej grupy. Seniorzy wezma udział w części szkoleniowej i studyjnej. Przygotowane osoby będą organizować i prowadzić kawiarenki senioralne w trakcie których będą pracować nad pomysłami na realizację inicjatyw w przestrzeni publicznej swoich gmin.  Pomysły opracowane przez seniorów wezmą udział w konkursie a następni e zostaną przez seniorów zrealizowane lokalnie. Zaplanowano również prace nad utworzeniem Rady Seniorów w gminie Brzeg lub Prochowice. Pod koniec realizacji projektu zostanie zorganizowana konferencja podsumowującą.

Projekt jest finansowany ze środków ASOS 2014-2020 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.asos

3 grudnia 2019

3 grudnia została zorganizowana konferencja propagująca dobre praktyki projektu, odbywała się w Świetlicy w Grodzanowie, na terenie realizacji jednej z inicjatyw senioralnych p.n. „Jak wykorzystać potencjał seniorów”.  Zaplanowano i przeprowadzono  prezentacje „Rady seniorów – od teorii do działania”, prezentacja założeń dla powołania Rady seniorów w Brzegu, prezentacje z inicjatyw realizowanych w terenie, dyskusję w grupach nad najważniejszymi  wyzwaniami dla samorządów w lokalnej polityce senioralnej, prezentację informacji zebranych w ramach ankietyzacji seniorów, plany na przyszłość. Spotkanie było owocne i przeprowadzone w bardzo pozytywnej atmosferze.
Konferencja została zorganizowana przy wsparciu Stowarzyszenia Propago oraz Fundacji Przestrzeń dla Obywateli.

 

20 sierpnia 2019

W ramach projektu „Seniorzy  z potencjałem na start   - aktywizacja obywatelska seniorów w gminach regionu” realizowane są inicjatywy senioralne w przestrzeni gmin lub też inicjatywy mające na celu ze kultywowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego pokoleń i dziejów wsi.
Seniorzy po przeprowadzeniu kawiarenek senioralnych dokładnie zaplanowali swoje inicjatywy oraz zgłosili je do konkursu „Inicjatyw z potencjałem 60+”. Inicjatywy, które uzyskały pozytywną oceną będą miały sfinansowane koszty zakupu materiałów. Zaplanowano przeprowadzenie 9 różnych inicjatyw na terenie gmin Wołów, Brzeg, Wińsko, Prochowice:

  • Prochowice – zagospodarowanie zielonego placyku przy rzece Kaczawie oraz przy placu zabaw na osiedlu, miejsc w których odpoczywają seniorzy,
  • Kwiatkowice  – założenie ławeczek senioralnych przy miejscu integracji,
  • Wińsko – ukwiecenie Domu Senior + oraz kapliczki,
  • Rudno – zagospodarowanie zieleni i ławeczka senioralna przy pomniku oraz świetlicy wiejskiej,
  • Grodzanów – wzbogacenie zieleni i miejsca spotkań na terenie Parku Wiejskiego w Grodzanowie,
  • Naborów – „Babciny ogród” przy świetlicy wiejskiej w Naborowie,
  • Krzydlina – zebranie wspomnień najstarszych mieszkańców i dokumentów historycznych o wsi.

 

 

18 czerwca 2019

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w szkoleniu wraz z wizytą studyjną , które odbędzie się w regionie Kamiennej Góry  w dniach 27-29 czerwca 2019 r.
Wyjazd seniorów zaplanowany jest w czwartek – zbiórka w Prochowicach przy Miejskim Ośrodku Kultury godz.7.30 rano. Szkolenie ma na celu podniesienie kompetencji z zakresu aktywizacji seniorów, współpracy z samorządem, rzecznictwa interesów seniorów oraz warsztaty motywacyjne. W trakcie szkolenia zaplanowano prezentację inicjatyw i aktywności seniorów z rejonu Kamiennej Góry oraz wizytę w Chełmsku Śląskim. Szkolenie jest  bezpłatne, realizowane w ramach projektu „Seniorzy  z potencjałem na start   - aktywizacja obywatelska seniorów w gminach regionu” przeznaczone dla seniorów z gmin  Wołów, Brzeg Dolny, Wińsko, Prochowice.

Prosimy o potwierdzenie swojego udziału do dnia 10 czerwca  i kontakt z biurem Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja”: Agnieszka Burghardt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Irena Krukowska-Szopa Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

 

10 maj 2019

Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” przy współpracy Stowarzyszenia Propago  realizuje projekt którego główny celem jest wzrost aktywności społecznej i obywatelskiej oraz kształtowanie pozytywnego postrzegania seniorów wśród mieszkańców gmin regionu legnickiego i wołowskiego. W programie bierze udział gmina Wołów, Brzeg Dolny, Wińsko, Prochowice.
W ramach projektu zostaną zorganizowane i przeprowadzone zajęcia Szkoły Aktywnego Seniora w ramach których seniorzy będą mogli nabyć wiedzę i doświadczenie w zakresie aktywizacji środowisk osób 60+ oraz tworzenia Rad Seniorów w gminach, bycia rzecznikiem dla tej grupy. Seniorzy wezma udział w części szkoleniowej i studyjnej. Przygotowane osoby będą organizować i prowadzić kawiarenki senioralne w trakcie których będą pracować nad pomysłami na realizację inicjatyw w przestrzeni publicznej swoich gmin.  Pomysły opracowane przez seniorów wezmą udział w konkursie a następni e zostaną przez seniorów zrealizowane lokalnie. Zaplanowano również prace nad utworzeniem Rady Seniorów w gminie Brzeg lub Prochowice. Pod koniec realizacji projektu zostanie zorganizowana konferencja podsumowującą.


Prosimy, aby seniorzy zainteresowani udziałem zgłaszali się bezpośrednio do Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja”, tel. 76 86 294 30 w godzinach od 9.00 – 16.00.
Projekt jest finansowany ze środków ASOS 2014-2020 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

asos

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica