Projekt jest realizowany w województwie dolnośląskim, w regionie legnicko-jeleniogórskim w gminach miejskich i miejsko - wiejskich: Złotoryja, Jawor, Mieroszów, Podgórzyn, w których funkcjonują Rady Seniorów. Celem głównym projektu jest wsparcie rozwoju Rad Seniorów i wzrost aktywności obywatelskiej 130 seniorów w 4 gminach Dolnego Śląska.

Główne działania projektu to:

  • Organizacja warsztatów wzmacniających kompetencje Rad Seniorów w gminach objętych projektem
  • Przeprowadzenie debat senioralnych „Aktywność Seniorów- szanse i rzeczywistość lokalna” 
  • Reaslizacja inicjatyw senioralnych w przestrzeni 4 miast i gmin
  • Inspiracje na kontynuację- wizyta studyjna we Wrocławskiej Radzie Seniorów
  • Upowszechnianie dobrych praktyk aktywności Rad Seniorów
  • Organizacja konferencji „Przestrzeń dla aktywności Rad Seniorów”.


W miesiącach maj- sierpień 2017 odbyły się w gminach warsztaty wzmacniające kompetencje Rad Seniorów.

Warsztaty miały na celu podniesienie wiedzy i umiejętności członków Rad w następujących dziedzinach: funkcje opiniodawczo-konsultacyjne, komunikacyjne, inicjatywne Rady, diagnozowanie potrzeb seniorów oraz zbieranie opinii, opracowanie zakresu obowiązków i uprawnień Rady, planowanie strategiczne działań Rady, udostępnienie informacji seniorom, formułowanie rekomendacji dla samorządu, rola integracyjna, aktywizująca osoby 60+, także w przestrzeni publicznej, przejmowanie dobrych praktyk już działających Rad Seniorów.

 

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

formularz
kontaktowy

+48 (76) 862 94 30

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica 

Media społecznościowe