W 2014 roku realizowany był projekt pn. Wzmacnianie dialogu obywatelskiego seniorów  w gminach wiejskich Dolnego Śląska” w ramach Rządowego Programu Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych. Głównym celem projektu jest wzrost partycypacji seniorów z obszarów wiejskich Dolnego Śląska do brania udziału w tworzeniu lokalnych i gminnych polityk tj. sołeckich i gminnych strategii rozwoju. Projekt wdraża innowacyjne metody partycypacji seniorów tzw. metodą warsztatu przyszłościowego oraz mobilizuje do czynnego udziału w życiu społecznym swoich gmin i miejscowości.

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica