Pszczoły proszą o pomoc

 

- kampania na rzecz ochrony środowiska życia pszczół i innych owadów zapylających

Projekt ma na celu podniesienie wiedzy mieszkańców wsi w zakresie zagrożeń wynikających ze zmniejszania się populacji owadów zapylających i ich znaczenia dla bioróżnorodności oraz zaangażowanie społeczności lokalnych w zachowanie siedlisk dla owadów zapylających na obszarach wiejskich.

Główne działania projektu to konferencje i szkolenia dla społeczności lokalnych zainteresowanych wypracowaniem rozwiązań dla ochrony populacji owadów zapylających oraz wykonanie nasadzeń stref nektarodajnych w krajobrazie wsi.

W ramach projektu powstało 16 stref nektarodajnych przyjaznych dla owadów,  broszury edukacyjne dla mieszkańców, plakaty, scenariusze zajęć dla szkół oraz materiały edukacyjne dla dorosłych. Zostały zorganizowane 4 konferencje, 4 cykle szkoleniowe, 20 warsztatów dla mieszkańców wsi.

Materiały do pobrania dostępne na stronie projektowej http://www.pszczoly.zielonaakcja.pl/

www pszczoly 

 

Okres realizacji:  2014 - 2016

Finansowanie Mechanizm Finansowy EEA oraz Norweski Mechanizm Finansowy EOG 

 

 

 

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

formularz
kontaktowy

+48 (76) 862 94 30

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica 

Media społecznościowe