W dniu 10 lipca 2011 roku w Parowej powstało kolejne Ekomuzeum w Borach Dolnośląskich - Ekomuzeum Tradycji Parowskiej.

 11 07 12 Ekomuzeum Parowa fot Krzysztof Szustka IMG 7303

W dniu 10 lipca 2011 roku w Parowej powstało kolejne Ekomuzeum w Borach Dolnośląskich - Ekomuzeum Tradycji Parowskiej.

Od kilku miesięcy w Parowej odbywają sie spotkania liderów wiejskich, artystów, ceramików, właścicieli gospodarstw agroturystycznych dot. stworzenia wspólnej oferty turystycznej. W spotkaniach uczestniczy od kilku do kilkunastu mieszkańców sołectwa Parowa. Określone zostały wspólnie zasoby sołectwa, wyróżniki a na ostatnim spotkaniu wypracowano roboczą nazwę Ekomuzeum Tradycji Parowskiej oraz hasło promocyjne Wioska Ceramiczna lasem tulona.

Warsztaty w Parowej prowadzi Animator - Koordynator Dolnośląskich Ekomuzeów - Rafał Plezia przy wsparciu Krzysztofa Szustki z Fundacji Ekologicznej "ZIELONA AKCJA" - Moderatora Odnowy Wsi. Warsztaty organizowane są przez Grupę Odnowy Wsi Parowa.

Podczas wtorkowego spotkania, po części merytorycznej, która odbyła się w Gospodarstwie Agroturystycznym AGRORELAX w Parowej, odbyła się wyprawa wozem Władka Zielińskiego na użytek ekologiczny "Święte Jezioro" - jedną z wielu atrakcji Parowej. Na użytku znajduje się m.in. ścieżka dydaktyczna Nadleśnictwa Świętoszów.

BD Parowa Swiete Jezioro fot Krzysztof Szustka IMG 7473 long

Wieczorem odbyło się ognisko przygotowane i zasponsorowane przez Piotra Kozę - Radnego Gminy Osiecznica oraz aktywnego członka Grupy Odnowy Wsi Osiecznica.

Następne spotkanie dot. tworzenie Ekomuzeum zaplanowano na pierwszą połowę sierpnia.

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Szustka

11 07 2 Ekomuzeum Parowa IMG 7433

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

formularz
kontaktowy

+48 (76) 862 94 30

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica 

Media społecznościowe