19 czerwca 2015r. odbyło się drugie spotkanie zespołu ekspertów, w spotkaniu wzięło udział sześciu doświadczonych moderatorów odnowy wsi zaangażowanych w projekt - Lesław Czernik, Piotr Bembenek, Irena Krukowska – Szopa, Edyta Rząsa, Krzysztof Szustka, Bohdan Kamiński – moderator wspierający, ekspert zewnętrzny. Głównym elementem spotkania była weryfikacja i wprowadzenie modyfikacji do szczegółowego scenariusza pracy w sołectwie zapewniającego ocenę zaawansowania wdrożenia odnowy wsi po pierwszym etapie realizacji projektu i przeprowadzeniu pierwszej serii warsztatów w sołectwach. Dyskutowano i wymieniano doświadczenia dotyczące problemów, które pojawiły się w pracy z sołectwami, zastanawiano się nas sposobami przeciwdziałania im. Omówiono sposoby i doświadczenia dotyczące ankietowania mieszkańców i ewaluacji odnowy. Rezultatem pracy zespołu jest opracowany Model aktualizowania strategii wraz z kwestionariuszami ewaluacji sołectw, oceną udziału społecznego mieszkańców, stanu zaawansowania wdrażania odnowy miejscowości, rekomendacjami dot. komunikacji z mieszkańcami oraz prowadzenia zebrania wiejskiego uchwalającego sołecką strategię. Opracowany model jest dostępny na stronach projektu, został także przekazany do Wydziału Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica