Program realizowany na terenie miasta Legnicy. Celem programu jest wzrost świadomości ekologicznej uczniów i nauczycieli z zakresu segregacji odpadów.

W ramach konkursu "Czyściciel Świata" Legnickie placówki oświatowe od wielu lat zbierają selektywnie odpady.

Poniżej podajemy ilość wysegregowanych odpadów w miesiącu grudzień 2016 - styczeń 2017:

    makulatura 8 783 kg
    butelki pet 53 kg
    nakrętki 3 094 kg
    elektroodpady 154 kg
    baterie 800 kg
    puszki 130 kg.

kategorie dodatkowe:

    kalendarze 174 kg
    telefony 38,27 kg.


Poniżej placówki, które osiągnęły najlepsze wyniki w poszczególnych kategoriach:

    Makulatura: SP nr 19 oraz M.P. nr 10
    Butelki pet: SP nr 9 oraz N.P. Ślimaczek
    Nakrętki: SP nr 20 oraz MP nr 13
    Elektroodpady SP nr 6 oraz MP nr 13
    Baterie: SP nr 19 oraz MP nr 10
    Puszki: SP nr 6

Gratulujemy tak wysokich wyników i liczymy na jeszcze większe ilości

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica