Od maja 2019 Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” realizuje projekt skierowany do seniorów z obszaru regionu legnickiego .
Projekt ma na celu wzrost aktywności obywatelskiej i społecznej seniorów oraz tworzenie warunków do powołania Gminnych Rad Seniorów. Zaplanowano następujące działania: przygotowanie liderów seniorów jako rzeczników środowisk seniorów poprzez udział w cyklu szkoleń podnoszących kompetencje z zakresu aktywizacji seniorów, współpracy z samorządem oraz zakładania Rad Seniorów. W celu aktywizacji i integracji seniorów, liderzy zorganizują i przeprowadzą inicjatywy w przestrzeni swoich gmin i miejscowości. Zostaną również przeprowadzone warsztaty wspomagające powołanie Rady Seniorów w jednej z wybranych gmin. Zostanie także zorganizowana konferencja podsumowująca projekt. Projekt  obejmuje seniorów z  gmin Legnickie Pole-Miłkowice, Chojnów, Rudna, Wisznia.


Partnerami projektu jest Stowarzyszenie Propago oraz Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Godzięcin
Projekt jest finansowany ze środków FIO Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

fio las

 

Więcej o projekcie znajdziecie tutaj

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica