Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego zapraszają do wzięcia udziału w konferencji pn. „ Wzmacnianie odporności na zmiany klimatu poprzez wykorzystanie potencjału małej retencji i środowiska przyrodniczego w skali lokalnej i regionalnej”,  która odbędzie się  dnia 28 listopada 2019 r. (czwartek) w godzinach 10.00 - 14.30 w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ul. Podgórna 7, w Zielonej Górze.

Coraz częściej ekstremalne zjawiska pogodowe mają wpływ na życie i funkcjonowanie wielu gmin i społeczności. Tegoroczna susza, która dotknęła większość gmin województwa lubuskiego przyniosła kolejne straty, potwierdzając, iż takie długotrwałe zjawiska pogodowe będą coraz częściej się powtarzać, pogłębiając deficyt wody. Konferencja, na którą Państwa zapraszamy, ma odpowiedzieć na pytania jak możemy wzmocnić odporność na zmiany klimatu zwiększając potencjał małej retencji i wykorzystując do tego również środowisko przyrodnicze. Pokazanie dobrych praktyk zainspiruje Państwa do wdrażania ich na poziomie lokalnym i regionalnym, tak aby przygotować się w pełni do  podejmowania działań adaptacyjnych w dobie zmieniającego się klimatu.  Program konferencji umożliwi na zabranie głosu oraz dyskusję nad ważnymi wyzwaniami dostosowania się do zmian klimatu, które Państwo dostrzegacie na poziomie lokalnym i regionalnym.
Zaproszenie na konferencję kierujemy do przedstawicieli samorządów, organizacji uczelni, instytucji badawczych, podmiotów regionalnych t.j Zarządów Zlewni PGW Wody Polskie, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Izby Rolniczej, Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.  

Plan konferencji:

Rejestracja uczestników (godz. 9:45)

Sesja I (godz. 10:00 – 12.10)
1. Zmiany klimatu w ujęciu globalnym i regionalnym –  Sylwia Horska-Schwarz, ekspert projektu „Współdziałanie środowisk na rzecz adaptacji do zmian klimatu poprzez wykorzystanie małej retencji i bioróżnorodności”,
2. Problemy gospodarowania wodą –wyzwania dla gmin  w perspektywie zmian klimatu – prof. Mirosław Wiatkowski, Uniwersytet Przyrodniczy Wrocław,  
3. Dobre praktyki retencji na obszarach leśnych – Marek Maciantowicz,  Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Zielona Góra,
4. Wpływ zmian klimatu na środowisko przyrodnicze, jak wykorzystać potencjał przyrody w łagodzeniu zmian klimatu – dr. Jacek Leśny, Uniwersytet Przyrodniczy Wrocław,

Przerwa kawowa (godz. 12.00 – 12:15)

Sesja II (godz. 12:15 – 14:30)
5. Niebiesko – zielona infrastruktura na terenach zurbanizowanych – dr. Sylwia Horska- Schwarz, ekspert projektu „Współdziałanie środowisk na rzecz adaptacji do zmian klimatu poprzez małą retencję i ochronę bioróżnorodności”,
6. Zwiększanie potencjału retencyjnego przy wykorzystaniu polderów przeciwpowodziowych – dr. Jakub Kostecki, Uniwersytet Zielonogórski,
7. Plan przeciwdziałania skutkom suszy – PGW Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Poznań,
8. Możliwe kierunki wsparcia w zakresie celów środowiskowych w przyszłym okresie programowania funduszy UE – Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego,
9. Angażowanie społeczności lokalnych w działania łagodzące skutki zmian klimatu – Irena Krukowska-Szopa, Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”,
10. Dyskusja i podsumowanie konferencji.


Prosimy o przesłanie potwierdzenia udziału do dnia 25 listopada za pomocą formularza rejestracyjnego lub na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.76 86 294 30. Udział w konferencji jest bezpłatny.
Pytania dotyczące konferencji oraz projektu można kierować na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   

Konferencja jest realizowana w ramach projektu „Współdziałanie środowisk na rzecz adaptacyjności do zmian klimatycznych poprzez małą retencję i ochronę bioróżnorodności” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizowanego przez Fundację Ekologiczną „Zielona Akcja”. Więcej o projekcie na www.malartencja.pl

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica