W 1960 roku amerykański matematyk i meteorolog Edward Lorenz, pracując nad komputerowym prognozowaniem pogody, stworzył model obliczeniowy składający się z 12 równań, które wyrażały się zależnościami między różnymi parametrami, takimi jak m.in.: ciśnienie, temperatura czy prędkość wiatru. Naukowiec w trakcie swoich obliczeń ze zdumieniem zauważył, że wprowadzenie do komputera w charakterze danych wejściowych liczb, między którymi różnica występowała dopiero na czwartym miejscu po przecinku, dawało na wyjściu wyniki znacznie do siebie odmienne, przy czym w miarę upływu symulowanego czasu różnica ta wzrastała. Odpowiadało to sytuacji, w której trzepot skrzydeł motyla w Australii staje się przyczyną szalejącego dwa miesiące później huraganu w USA.


MotylEfekt motyla uświadamia nam, jak zawodne mogą być wszelkie prognozy i symulacje złożonych procesów klimatycznych zachodzących w długich przedziałach czasowych na kuli ziemskiej.
Przy tej okazji często pojawia się pytanie, czy globalne ocieplenie jest tylko i wyłącznie efektem działań człowieka? Nauka w 90 proc. twierdzi, że przyczyniamy się do zmian klimatu, emitując ciepło antropogeniczne, zużywając paliwa kopalne, ropę czy węgiel. Jednak obserwując w mieście samochody, motorowery czy rowery elektryczne, to w perspektywie kilkudziesięciu lat możemy mieć nadzieję, że jednak jakoś może wyplączemy się z tej groźby, która nad nami ciąży, tj. dramatyczny wzrost temperatury do końca stulecia. Jest on przewidywany nawet do 6°C. Ekolodzy twierdzą, że taki wzrost praktycznie zniszczy wszystkie obecnie funkcjonujące ekosystemy na naszej planecie. Natomiast wzrost o 1,5 czy 3°C doprowadzi do modyfikacji ekosystemów i przeniesie strefy klimatyczne bardziej na północ. Właśnie takie wyzwania stoją przed ekologami i przed nami wszystkimi.

Źródło: regionfan.pl

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica