Zapraszamy do obejrzenia relacji z konferencji „Adaptacja do zmian klimatu poprzez działania lokalne – wyzwania i możliwości w regionie transgranicznym Polski i Saksonii”, która odbyła sie 30 września w Zgorzelcu. W konferencji wzięli udział samorządowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, podmiotów publicznych i mieszkańców pogranicza polsko-niemieckiego, którzy są zainteresowani tematem i mają  lub mogą mieć wpływ na podejmowanie działań adaptacyjnych do zmian klimatu. W trakcie konferencji dyskutowano między innymi o tendencjach zmian klimatu, szczególnie w aspekcie suszy, której skutki na tym obszarze są szczególnie mocno widoczne i odczuwalne.

film

Zobacz film

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica