W dniu 30 września w  Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu odbyła się  konferencję pn. „Adaptacja do zmian klimatu poprzez działania lokalne – wyzwania i możliwości w regionie transgranicznym Polski i Saksonii”.
W konferencji wzięli udział przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych, podmiotów publicznych i mieszkańców pogranicza polsko-niemieckiego, którzy są zainteresowani tematem i mają  lub mogą mieć wpływ na podejmowanie działań adaptacyjnych do zmian klimatu w obszarze swojej aktywności. W trakcie konferencji dyskutowano między innymi o tendencjach zmian klimatu, szczególnie w aspekcie suszy, której skutki na tym obszarze są szczególnie mocno widoczne i odczuwalne.

Uczestnicy poznali dobre praktykami projektu, które są ciekawymi przykładami lokalnych  działań adaptacyjnych do zmian klimatu. Organizatorzy liczą, że  dobre  przykłady zainspirują  do działania  samorządy organizacje  i mieszkańców.
Zagadnienia poruszane w projekcie TRANSGEA - zmiany klimatu oraz problematyka adaptacji do zmian klimatu - pojawiają się w sferze zainteresowań na wszystkich szczeblach administracji terytorialnej, zwłaszcza w sytuacji, gdy obserwowane ekstremalne zjawiska pogodowe powodują zagrożenie dla mieszkańców oraz liczne szkody materialne. Zagadnienia zmian klimatu powinny być ujmowane w dokumentach strategicznych poszczególnych JST. Tym samym efekty pracy i wypracowane produkty projektu TRANSGEA pozwolą dać obraz warunków klimatycznych powiatów w obszarze pogranicza polsko-saksońskiego, a także szeroki wachlarz dobrych praktyk adaptacji do zmian klimatu w lokalnej skali.

Podczas   konferencji wysłuchaliśmy następujących wystąpień:

  • TRANSGEA – Transgraniczna współpraca w zakresie lokalnych działań adaptacyjnych – przykłady dobrych praktyk - Mariusz Adynkiewicz-Piragas,  IMGW 
  • Susza czy powódź w kontekście zmian klimatycznych – przykłady działań adaptacyjnych w projektach międzynarodowych -  Mariusz Adynkiewicz-Piragas, IMGW 
  • Mała retencja w warunkach zmian klimatu na terenie miast i obszarów wiejskich -
    Sylwia Horska-Schwarz, Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja 
  • Ochrona klimatu w skali lokalnej na przykładzie powiatu żarskiego - Tomasz Żółkiewicz, Fundacja Natura Polska 
  • Świadomość społeczna  zmian klimatu – co zachęca mieszkańców do podejmowania praktycznych działań łagodzących skutki zmian klimatu - Irena Krukowska-Szopa, Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”
  • Zmiany klimatu i ich wpływ na seniorów  - Jurgen Fromberg Güsa 
  • Edukacja młodzieży o zmianach klimatu w rejonie transgranicznym -  Frank Fuchs, SAPOS 

Po  wystąpieniach,  uczestnicy konferencji w  dyskusji szukali odpowiedzi  na  pytania:   Jakie zjawiska związane ze zmianami klimatu obserwujemy w swojej okolicy? Jakie działania już podejmujemy i jakie  możemy podejmować jako mieszkańcy, organizacje,  samorząd? Jak możemy współpracować regionalnie i transgranicznie w tym zakresie?

Konferencja została zrealizowana  w ramach projektu „TRANSGEA - Transgraniczna współpraca w zakresie lokalnych działań adaptacyjnych do zmian klimatu” dofinasowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Polska – Saksonia 2014-2020.
(opr. dsz).

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica