Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” wraz z Biurem Urbanistycznym „Ecoland” uruchamia nowy projekt p.n.  „Bliska przestrzeń”.  

Projekt  ma na celu wzmocnienie procesów konsultacji społecznych w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich i miastach do 50 tyś. mieszkańców w zakresie planowania przestrzennego poprzez przekazanie grantów na prowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych takich dokumentów jak studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Wsparcie zostanie udzielone 20 gminom wybranym do udziału w projekcie.

W ramach projektu gmina otrzymuje wsparcie w zakresie:

  • zaplanowania i prowadzenia procesów konsultacji społecznych zapewniających aktywny udział mieszkańców. Pomoc jest realizowana przez doświadczonych specjalistów konsultacji społecznych i planowania przestrzeni,
  • przekazania grantów finansowych na prowadzenie procesów konsultacji społecznych,
  • wymiany doświadczeń pomiędzy  gminami biorącymi udział w projekcie i udział w szkoleniach poszerzających wiedzę w obszarze planowania przestrzeni

Więcej informacji na stronie: Projekt "Bliska przestrzeń"

 

 

Logo 1

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica