W dniu 15 maja o godz. 16.00- tej w  Jaworze w sali Europejskiego Centrum Młodzieży Euroregionu Nysa ul. Parkowa 5 odbyła  się debata  dla  radnych, organizacji pozarządowych  i mieszkańców Jawora w ramach projektu „ Transgraniczna współpraca w zakresie lokalnych działań adaptacyjnych do zmian klimatu”
Temat debaty:„ Jak łagodzić skutki zmian klimatu poprzez działania lokalne”


Tematy poruszone w trakcie debaty:

  • Skutki zmian klimatu takie jak długotrwałe upały, susze, gwałtowne opady powodujące podtopienia i powodzie, intensywne  wiatry to coraz częściej występujące zagrożenia, mające wpływ na funkcjonowanie wielu miejscowości i mieszkańców w Polsce.
  • Wpływ na zmiany klimatu ma również  niska emisja i smog powstający w okresie grzewczym.

 „Opublikowane w ramach realizacji projektu TRANSGEA – Transgraniczna współpraca w zakresie likalnych działań adaptacyjnych do zmian klimatu”

TRANSGEA - Transgraniczna współpraca w zakresie lokalnych działań adaptacyjnych do zmian klimatu
TRANSGEA - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Bereich der lokalen Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel

Interreg logo Transgea logo

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica