W dniu 6 maja w Pieńsku odbyły się dwie debaty p.n „ Jak łagodzić skutki zmian klimatu poprzez działania lokalne”. Skutki zmian klimatu takie jak długotrwałe upały, susze, gwałtowne opady powodujące podtopienia i powodzie, intensywne  wiatry to coraz częściej występujące zagrożenia, mające wpływ na funkcjonowanie wielu miejscowości i mieszkańców w Polsce. Wpływ na zmiany klimatu ma również  niska emisja i smog powstający w okresie grzewczym. Pierwsza z debat odbyła się na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 i była skierowana do uczniów, druga z debat odbywała się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pieńsk i wzięli w niej udział radni, sołtysi i pracownicy Urzędu.


W trakcie spotkań zostały poruszone takie kwestie jak:

  • zagrożenia wynikające  zmian klimatu przebiegające lokalnie i regionalnie, skutki zmian klimatu dla lokalnego środowiska i zdrowia mieszkańców,
  • działania adaptacyjne do zmian klimatu jakie może podejmować gmina i mieszkańcy na terenie  miejscowości i posesji w tym odpowiednie zagospodarowanie przestrzeni, gospodarowanie wodami,  wykorzystanie energii odnawialnych,
  • działania adaptacyjne do zmian klimatu poprzez  ograniczenie emisji CO2,  wymianę ogrzewania, termomodernizację oraz możliwości  finasowania tych działań.

Debatę poprowadzili eksperci w ramach projektu „ Transgraniczna współpraca w zakresie lokalnych działań adaptacyjnych do zmian klimatu” – program współpracy Polska – Saksonia.
W projekcie  uczestniczy Urząd Miasta i Gminy Pieńsk oraz gminy i powiaty położone na terenie transgranicznej współpracy. Projekt realizowany jest przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Fundację Ekologiczną „Zielona Akcja” Fundację Natura Polska, organizacje SAPOS, GUSSA.

 „Opublikowane w ramach realizacji projektu TRANSGEA – Transgraniczna współpraca w zakresie likalnych działań adaptacyjnych do zmian klimatu”

TRANSGEA - Transgraniczna współpraca w zakresie lokalnych działań adaptacyjnych do zmian klimatu
TRANSGEA - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Bereich der lokalen Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel

Interreg logo Transgea logo

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica