W czwartek 28 marca  w Legnicy odbyło się kolejne spotkanie Partnerów projektu TRANSGEA. Jego uczestnicy zaprezentowali dotychczasowe prace nad wdrożeniem projektu oraz plany działań na kolejne okresy. Przedstawiciele Lidera projektu IMGW-PIB poinformowali o opracowywaniu metodyki mapy wrażliwości, poradnika dla gmin oraz katalogu działań adaptacyjnych do wykorzystania przez samorządy. Stowarzyszenie GÜSA e.V. odbyło spotkania z organizacjami pozarządowymi na temat realizowanego projektu, prelekcje z seniorami oraz omówiło planowane w 2019 roku spotkania informacyjne dla seniorów. Przedstawiciele SAPOS są w trakcie realizacji mikro adaptacji klimatycznych: założenie stacji meteorologicznej, zielonej ściany, ogródka ziołowego zasilanego wodami deszczowymi (Szkoła Specjalna w Görlitz). W trakcie realizacji są też szkolenia dla młodzieży.

Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja podsumowała przeprowadzone wyjazdy studyjne i debaty klimatyczne na których zebrano rekomendacje mieszkańców jakie działania adaptacyjne można prowadzić w gminach. Opracowano też broszurę informacyjną dotyczącą działań adaptacyjnych, jakie można realizować w gminach.

Prezentację dotychczasowych działań i planów realizacji zakończyło wystąpienie Fundacji Natura Polska, która zrealizowała mikro-adaptacje (nasadzenie drzew w gminie wiejskiej Żary - 120 buków), folder „Żyj z klimatem” i ściankę informacyjną o projekcie. Na bieżąco jest też prowadzona strona internetowa projektu www.transgea.eu W trakcie realizacji są działania związane z przygotowaniem wystawy fotograficznej, poradnika „Jak adaptować się do zmian klimatu, filmu o zmianach klimatu oraz dalsza promocja projektu.

 

 

 „Opublikowane w ramach realizacji projektu TRANSGEA – Transgraniczna współpraca w zakresie likalnych działań adaptacyjnych do zmian klimatu”

TRANSGEA - Transgraniczna współpraca w zakresie lokalnych działań adaptacyjnych do zmian klimatu
TRANSGEA - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Bereich der lokalen Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel

Interreg logo Transgea logo

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica