Wraz z handlem, który uznaje się za główne źródło wprowadzania do środowiska organizmów szkodliwych i gatunków inwazyjnych, globalne ocieplenie odgrywa rolę uzupełniającą i jest uznawane za ważny czynnik zmian wpływający zarówno na częstotliwość, jak i na nasilenie chorób roślin. Należy oczekiwać wystąpienia znaczących zmian w drogach wprowadzania egzotycznych organizmów szkodliwych do nowych regionów geograficznych. Wraz z tym, jak warunki klimatyczne staja się bardziej korzystne, nowe lub migrujące szkodliwe organizmy atakujące rośliny mogą się zadomowić i rozszerzyć zasięg występowanie na obszarach, które wcześniej były uznawane za wolne szkodników. W zależności od regionu geograficznego, zmiany zakresu temperatury oraz zmiany w rozkładzie opadów mogą doprowadzić do dłuższych lub częstszych susz i powodzi.

Rośliny rodzime będą podatne na większy stres ze strony środowiska i staną się bardziej wrażliwe na działanie szkodników i chorób. Oczekuje się zatem wzrostu ilości epidemii spowodowanych patogenami grzybiczymi i bakteryjnymi zarówno pod względem ilościowym jak i pod względem ich natężenia na obszarach o podwyższonych opadach. Wysokie temperatury zimą i wiosną wydłużą okres wegetacji roślin, zmieniając cykle wzrostu roślin żywicielskich oraz zmniejszając ich odporność. Będzie można zaobserwować większą liczbę owadów w trakcie jednego sezonu wegetacyjnego. Zwiększy się zarówno populacja owadów oraz ilość grzybów, które są w stanie przeżyć okres zimowy, powodując powstanie większej liczby ognisk zakażenia w kolejnym sezonie upraw. Coraz trudniejsze, będzie tworzenie zapasów wolnego od wirusów materiału rozmnożeniowego, jako że cieplejsze zimy będą sprzyjać przetrwaniu mszyc oraz będą ułatwiać rozprzestrzenianie się wirusów           w  okresie letnim. Dodatkowo wyższe temperatury zimą oraz dłuższe okresy nasycenia gruntów wodą stworzą sprzyjające warunki dla gnicia korzeni oraz dla rozwoju rdzy. Częściowe topnienie lodu oraz wiecznej zmarzliny może doprowadzić od zmniejszenia obszaru występowania tundry arktycznej oraz do rozprzestrzeniania się lasów w kierunku północnym. Pozostałe rośliny, włącznie z nowymi gatunkami roślin uprawnych lub ich nowych odmian, mogą znaleźć lepsze warunki dla wzrostu, w związku z czym produkcja zbóż w średnich i wysokich szerokościach geograficznych może wzrosnąć. W związku z powyższym należy założyć, że większość szkodników owadzich potencjalnie może powodować większe szkody  w wyniku globalnego ocieplenia.

Źródło: Dokument uzupełniający BIAŁĄ KSIĘGĘ „Adaptacja do zmian klimatu: europejskie ramy działania”

chalara chalara 2

Hymenoscyphus pseudoalbidus - grzyb powodujący masowe zamieranie jesionów

Informacja zamieszczona w ramach projektu Transgea

TRANSGEA - Transgraniczna współpraca w zakresie lokalnych działań adaptacyjnych do zmian klimatu
TRANSGEA - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Bereich der lokalen Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel

Interreg logo Transgea logo

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica