Według najnowszych badań naukowców duża ilość dwutlenku węgla jest szkodliwa dla drzew. Niestety zanieczyszczenie środowiska osiągnęło już taki poziom, że rośliny muszą wchłaniać zbyt duże dawki CO2 osłabiając tym samym swoją kondycję i żywotność.Wyniki badań prowadzonych przez naukowców z 40 ośrodków badawczych z całego świata, wskazują, że występująca obecnie w ziemskiej atmosferze zbyt duża ilość dwutlenku węgla szkodzi ekosystemom leśnym na całej naszej planecie. Obecną sytuację lasów można porównać do fast-foodowej diety – drzewa chłoną zbyt dużo dwutlenku węgla, przez co rosną szybciej, ale w rezultacie zubażają glebę, gdyż muszą pobierać z niej więcej azotu. Następuje zachwianie równowagi, drzewa nie nadążają z przerabianiem CO2, a poziom izotopów azotu w liściach spada. Stopniowy ich spadek w skali całego globu wykazano na podstawie badań prowadzonych przez 37 lat  podczas których przebadano pod tym kątem ponad 43 tys. próbek.

Kolejnym ważnym czynnikiem w procesie wyjaławiania gleby z azotu może być także wydłużający się okres wegetacji, który jest wynikiem ocieplenia klimatu. Okazać się może, że w rezultacie tego procesu poziom azotu w glebie będzie tak niski, że osiągnięty zostanie punkt krytyczny. Wówczas wpłynie to negatywnie na wegetację drzew, a to z kolei na możliwość pobierania przez nie dwutlenku węgla z atmosfery. Byłaby to katastrofa dla życia na Ziemi, ponieważ lasy stanowią płuca naszej planety, produkujące niezbędny do życia tlen, którego nadwyżki są obecnie niezwykle skromne.

Źródło: Nauka w Polsce.

Las

 

Informacja zamieszczona w ramach projektu Transgea

TRANSGEA - Transgraniczna współpraca w zakresie lokalnych działań adaptacyjnych do zmian klimatu
TRANSGEA - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Bereich der lokalen Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel

Interreg logo Transgea logo

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica