Jakie są skutki klimatologiczne ocieplenia się klimatu?


Po pierwsze - śmiertelne fale upałów.

Południowa część Europy jest nimi doświadczana od wielu lat, jednak w przyszłości średnia temperatura latem w tym regionie może być wyższa od obecnej nawet o 3-4 stopnie. W świecie cieplejszym o 2 stopnie  ekstremalne wydarzenia takie jak śmiertelne fale upałów mogą mieć miejsce nawet prawie każdego roku i to nie tylko na południu Europy. Uciążliwość upałów będzie potęgował narastający deficyt wilgoci w glebie, wynikający z dodatnich sprzężeń termodynamicznych – sucha ziemia oddaje więcej ciepła, powodując lokalny wzrost temperatury powietrza. Gleby, na skutek coraz wyższych temperatur będą coraz słabiej nawodnione – nie tylko z powodu większego parowania, ale także z powodu spadku opadów. Prognozy wskazują, że na obszarach leżących nad Morzem Śródziemnym będzie to zachodziło głównie wiosną i latem. Te zmiany regionalne wpłyną na pozostałą część kontynentu, ponieważ masy powietrza formujące się nad wysuszoną glebą południowej Europy przemieszczające się w głąb kontynentu będą niosły mniej wilgoci.

Po drugie - ulewy, powodzie i bezśnieżne zimy.

Prognozy klimatyczne pokazują zgodnie, że liczba ulew w Europie zwiększy się we wszystkich porach roku. W świecie cieplejszym o 2 stopnie ekstremalne, jednodniowe opady będą o co najmniej 70% bardziej prawdopodobne niż w obecnym klimacie. Spowoduje to wzrost zagrożenia powodziami – największy w centralnej i wschodniej Europie. Z kolei mniejszy opad śniegu w cieplejszym klimacie to skutek dwóch czynników: wzrostu średniej temperatury zimą i zaniku lodu morskiego w Arktyce. Prognozy wskazują, że okres bez mrozu wydłuży się dla zachodniej Europy nawet o 10 dni na dekadę, a liczba dni ze śniegiem spadnie tam nawet
o 30% na każdy stopień globalnego ocieplenia. Pokrywa śnieżna będzie coraz wcześniej znikać wiosną. Oprócz wzrostu temperatur na zmiany ilości opadów śniegu ma także wspominany wcześniej wpływ zaniku lodu w Arktyce. Wzmożone topnienie lodu morskiego w sezonie letnim powoduje, że jesienią i zimą pokrywa lodowa odbudowuje się bardzo powoli. Nad otwartym oceanem powietrze ma wyższą temperaturę niż nad lodem. Te wilgotne masy powietrza są na tyle ciepłe, że docierając wczesną zimą nad Europę przynoszą raczej ulewy niż śnieg.

Po trzecie - grad i niszczycielskie burze.

Rosnąca zawartość wilgoci w atmosferze, będzie skutkować wzrostem temperatury powietrza. Na północno-zachodnich i centralnych obszarach Europy intensywniejsze z tego powodu parowanie przyczyni się do wzrostu ilości ciepła utajonego, co pociągnie za sobą większą niestabilność atmosfery. Prognozy klimatyczne wskazują, że coraz częściej na terenie Europy będą się pojawiały latem warunki sprzyjające groźnym zjawiskom konwekcyjnym, takim jak tornada, grad i szkwały, będzie też rosnąć energia burz.

Źródło: Nauka o klimacie.

burza

 

Informacja zamieszczona w ramach projektu Transgea

TRANSGEA - Transgraniczna współpraca w zakresie lokalnych działań adaptacyjnych do zmian klimatu
TRANSGEA - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Bereich der lokalen Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel

Interreg logo Transgea logo

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica