Zmiany klimatu wiążą się z rozprzestrzenianiem się chorób wektorowych (zakaźnych) wywołanych przez patogeny przenoszone przez żywych pośredników (np. komary, kleszcze, muchy, wszy, gryzonie) z człowieka na człowieka lub zwierzęcia na człowieka.

W wyniku zmian klimatycznych wektory zwiększają swoją populację, poszerzają terytorium występowania oraz łatwiej dostosowują się do zmieniających się pór roku. Stanowią one ważną przyczynę światowych zgonów i zachorowalności na choroby takie jak: malaria, leiszmanioza, febra, różnego rodzaju gorączki, zapalenie mózgu, boreliozę, tyfus.

Co prawda w ostatnim wieku udało się w znaczącym stopniu zredukować działanie chorób zakaźnych przez wielki postęp w medycynie,  jednak przewiduje się, że postępująca zmiana klimatu może zaburzyć ten trend.
Choroby wektorowe stanowią ponad 17% wszystkich zakaźnych schorzeń, powodując ponad 700 tys. zgonów rocznie. Na rozwój tego typu chorób wpływa wydłużenie okresu życia wektorów przenoszących patogeny, rozprzestrzenianie się ich w krajach, gdzie dotąd ich występowanie nie było powszechne, a także zmiana modeli upraw roślin czy warunki pogodowe. W przypadku malarii, szczególną zależność pomiędzy temperaturą a rozwojem tej choroby zauważa się we wschodniej Afryce. Zaobserwowano, że w okresach podwyższonej temperatury okres inkubacji pasożytów malarii jest krótszy, okres życie komarów jest dłuższy, a współczynnik ukąszeń wyższy.

 

Informacja zamieszczona w ramach projektu Transgea

TRANSGEA - Transgraniczna współpraca w zakresie lokalnych działań adaptacyjnych do zmian klimatu
TRANSGEA - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Bereich der lokalen Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel

Interreg logo Transgea logo

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica