Globalne ocieplenie i zmieniający się klimat są coraz silniej związane z występowaniem i rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych przenoszonych za pośrednictwem wody.

Wpływ zmiany klimatu na patogeny takie jak wirusy, bakterie, pasożyty czy grzyby może być bezpośredni przez ingerencję w reprodukcję, przetrwanie i cykl życiowy patogenów lub pośredni poprzez wpływanie na środowisko lub konkurentów patogenów, prowadząc tym samym do zmian w ich ilości oraz geograficznego rozmieszczenia i sezonowości rozprzestrzeniania. W zmianach tych ważną rolę odgrywa temperatura wpływając na cykl życia patogenów.  Choroby przenoszone za pośrednictwem wody głównie dotykają uboższe społeczeństwa oraz dzieci do 5 roku życia. Do zarażeń dochodzi przez spożywanie zakażonej wody, a czasem nawet podczas bezpośredniego kontaktu z nią.  Do zakażenia czystej wody m.in. przez przecinkowce dochodzi wskutek działalności huraganów (cyklonów tropikalnych), które zalewają duże obszary miejskie i wiejskie. Ocieplanie się wód oceanicznych pozwala na rozprzestrzenianie się bakterii i wirusów. Od kilku lat w Morzu Północnym pojawiają się przecinkowce, typowe dla wód tropikalnych tzw. „mięsożerne bakterie” atakujące organizmy żyjące w wodzie. Przypadki zarażenia się przecinkowcami, które mogą prowadzić do amputacji kończyny i śmierci, zanotowano w Stanach Zjednoczonych oraz w wodach Bałtyku. W 2014 r. bakteria ta zaatakowała grupę mieszkańców wybrzeży Finlandii i Szwecji. Wielu groziła utrata kończyn, a jedna osoba zmarła.

Globalne ocieplenie powoduje także zmiany w zasobach wody słodkiej i morskiej, co wpływa na zmianę wzorców występowania przenoszonych przez wodę patogenów: bakterii, wirusów i pierwotniaków. Choroby te mogą mieć swoje źródło również w wytwarzanych przez glony i sinice toksynach. Podwyższona temperatura sprzyja także zakwitom planktonu, które pośrednio lub bezpośrednio stwarzają zagrożenie dla zdrowia. Wyższe temperatury źródeł słodkowodnych charakteryzują się zwiększoną koncentracją składników odżywczych, co może zwiększać ryzyko chorób pochodzenia wodnego i spożywczego, np. cholery czy schistosomatozy.

Informacja zamieszczona w ramach projektu Transgea

TRANSGEA - Transgraniczna współpraca w zakresie lokalnych działań adaptacyjnych do zmian klimatu
TRANSGEA - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Bereich der lokalen Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel

Interreg logo Transgea logo

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica