W niektórych częściach świata, mieszkańcy by dostosować się do zmian w ekosystemie, spowodowanych ocieplaniem się klimatu muszą zmieniać swoje przyrodnicze odmierzacze czasu.

Sezonowe wskaźniki którymi dotychczas się kierowali przestają być wiarygodne, a wieloletnia oparta na tradycji wiedza pozostaje w zagrożeniu. Przykładem jest Pamir, pasmo górskie w Azji Środkowej, gdzie w wyniku zmian klimatycznych czas przestał działać prawidłowo. Zgodnie z tradycją, społeczności zamieszkujące ten region czas odmierzają poprzez sygnały wysyłane przez matkę naturę, takie jak przykładowo topniejący śnieg, czy też pojawienie się pierwszego ptaka wędrownego. Zmiany przyrodnicze obserwowane w regionie, takie jak niespotykane zjawiska meteorologiczne, niespodziewane topnienie lodowców, wezbrania związane z odwodnieniem jezior glacjalnych i zmiany w wędrówkach zwierząt lądowych i ptaków, sprawiły, że kalendarze te straciły swoją wartość, a mieszkańcy przestali je śledzić. Miejscowa ludność z trudem próbuje wyłapywać sygnały natury, by móc zaplanować prace związane z rolnictwem i wydarzenia kulturalne. By pomóc przystosować się mieszkańcom Pamiru do zmian klimatu powstał multidyscyplinarny zespół skupiający naukowców z USA, Włoch, Niemiec i Chin, który zaktualizuje kalendarze przyrodnicze obecnymi danymi ekologicznymi i wyreguluje je, by ludzie znowu mogli robić plany sezonowe. Ponadto doda do kalendarzy wiedzę z klimatologii, by przygotować ludzi na zmiany związane z wodą i suszą.


Źródło: National Geographic

 

Informacja zamieszczona w ramach projektu Transgea

TRANSGEA - Transgraniczna współpraca w zakresie lokalnych działań adaptacyjnych do zmian klimatu
TRANSGEA - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Bereich der lokalen Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel

Interreg logo Transgea logo

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica