Czy możemy przeciwdziałać zmianom klimatu?

Coraz częściej ekstremalne zjawiska pogodowe mają wpływ na życie i funkcjonowanie wielu społeczności i gmin. Przykładem jest tegoroczna susza, która dała się we znaki szczególnie mocno na terenie gmin powiatu jeleniogórskiego, lwóweckiego, lubańskiego. Brak wody, wysychające studnie, znacznie obniżone plony to efekt gorącego i bezopadowego lata. Zjawiska pogodowe takie jak długotrwałe susze, silne i porywiste wiatry, intensywne i długotrwałe opady powodujące podtopienia i powodzie to efekt zmieniającego się klimatu m.inn na skutek wzrostu temperatury ziemi. Będziemy coraz częściej narażeni na gwałtowne zjawiska pogodowe, które będą powodowały ogromne straty w wielu dziedzinach życia. Czy możemy łagodzić skutki zmian klimatu, jak możemy się dostosować do tych zmian, jakie są scenariusze zmian klimatu dla Dolnego Śląska ?
Na te pytania będzie odpowiadać projekt p.n „Transgraniczna współpraca w zakresie lokalnych działań adaptacyjnych do zmian klimatu” skierowany do gmin i powiatów położonych na obszarze transgranicznej współpracy  Dolnego Śląska, Lubuskiego ( powiat bolesławiecki, jaworski, jeleniogórski, lubański, lwówecki, kamiennogórski, zgorzelecki, złotoryjski, żarski) i Saksonii ( Bautzen, Gorlitz).

Główne założenia projektu to m.inn: badanie głównych trendów zmian klimatu, opracowanie mapy wrażliwości na zmiany klimatu dla regionu oraz przygotowanie propozycji działań adaptacyjnych, które mogą być realizowane w gminach  i powiatach obszaru transgranicznego. Będą również realizowane szkolenia, wizyty studyjne, konferencje kierowane do samorządów oraz działania podnoszące świadomość mieszkańców jak na co dzień możemy dostosować się do zjawisk klimatycznych.
Gminy/powiaty uczestniczące w projekcie będą miały dostęp do mapy wrażliwości do zmian klimatu opracowanej przez IMGW – PIB, będą mogły skorzystać z rekomendacji  adaptacyjnych dostosowanych do potrzeb gmin/powiatów oraz praktycznych poradników, broszur, informacji na stronie internetowej projektu, będą mogły zaktywizować  mieszkańców w kierunku podejmowania lokalnych działań łagodzących skutki zmian klimatu.
Najbliższe wydarzenia projektu to konferencja, która odbędzie się w Zgorzelcu 19 listopada oraz szkolenie dla samorządów 3-5 grudnia.
Więcej informacji na stronie: www.zielonaakcja.pl
Organizacje realizujące projekt to: Insytytut Meteorolgii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”, Fundacja Natura Polska oraz partnerzy niemieccy: GUSA i SAPOS.

 

Informacja zamieszczona w ramach projektu Transgea

TRANSGEA - Transgraniczna współpraca w zakresie lokalnych działań adaptacyjnych do zmian klimatu
TRANSGEA - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Bereich der lokalen Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel

Interreg logo Transgea logo

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica