Interreg logo imgw logo FEZA logo

Szanowni Państwo,
w imieniu Partnerów realizujących projekt „TRANSGEA - Transgraniczna współpraca w zakresie lokalnych działań adaptacyjnych do zmian klimatu” dziękujemy Państwu za udział w konferencji „Klimat – czy nam na tym zależy? Przygotowanie regionu transgranicznego Polski i Saksonii do nadchodzących zmian klimatu na poziomie lokalnym”, która odbyła się 19.11.2018 r. w Zgorzelcu (Miejski Dom Kultury).  


Podczas pierwszej konferencji organizowanej w ramach realizacji projektu TRANSGEA opisano działania jakie zaplanowano do realizacji w trakcie trwania projektu, a także przybliżono tematykę zmian klimatu  w obszarze wsparcia Projektów INTERREG Polska-Saksonia. Została Państwu przedstawione dotychczasowe doświadczenia partnerów w działaniach na rzecz obszaru wsparcia, w tym doświadczenia z zakresu działań korzystnie oddziałujących na obserwowane skutki zmian klimatu.

Tematy wystąpień podczas konferencji:
1.    Diagnoza klimatu i trendów jego zmian w regionie wsparcia PL-SN 2014-2020 - Bartłomiej Miszuk
2.    Skutki zmian klimatu - Iwona Lejcuś
3.    Wpływ zmian klimatu na osoby starsze - Jürgen Knospe
4.    SAPOS partnerem dla społeczeństwa i środowiska - Frank Fuchs
5.    Zielona i niebieska infrastruktura – dobre praktyki – Irena Krukowska-Szopa
6.    Fundacja Natura Polska dla środowiska - Tomasz Żółkiewicz

Transgea logo

TRANSGEA - Transgraniczna współpraca w zakresie lokalnych działań adaptacyjnych do zmian klimatu
TRANSGEA - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Bereich der lokalen Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica