W ramach projektu „Zadrzewienia śródpolne dla ochrony bioróżnorodności i klimatu” w ostatnich dniach kwietnia w Radzewicach

odbył się II zjazd szkoleniowy mający na celu przygotowanie społecznych edukatorów bioróżnorodności z terenu województwa wielkopolskiego.
Podczas tegoż zjazdu uczestnicy mieli okazję poznać takie zagadnienia m.in. jak: ABC projektowania zieleni wiejskiej, zasady prowadzenia działań szkoleniowych i informacyjnych oraz lokalnych akcji i kampanii edukacyjnych kierowanych  do społeczności lokalnych, dobre praktyki takich działań, jak również źródła finansowania działań przyrodniczych, edukacyjnych, klimatycznych, przygotowywanie planu działań edukatora, zasady prowadzenia działań szkoleniowych i informacyjnych, tworzenie scenariuszy zajęć.
Podczas szkolenia także zorganizowany został objazd terenowy, m.in. do Parku Krajobrazowego im. gen. D. Chłapowskiego w Turwi.

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica