Zapraszamy gminy i powiaty do udziału w projekcie odtwarzania i rewitalizacji zadrzewień przydrożnych i śródpolnych na terenachpublicznych województwa dolnośląskiego,

opolskiego oraz lubuskiego. Lokalizacje nasadzeń będą stanowić korytarze ekologiczne łączące obszary chronione np. obszary Natura 2000 lub obszary mające znaczenie dla ochrony bioróżnorodności. Proponowane gatunki do nasadzeń do drzewa owoce oraz dęby, lipy, czy klony. W ramach projektu finansujemy 100% kosztów nasadzeń. Zgłoszenia lokalizacji miejsc nasadzeń prosimy nadsyłać na złączonym formularzu do 15 marca 2017r.

 

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica