W dniach 23-25 lutego w Pałacu w Witaszycach odbył się I zjazd szkoleniowy mający na celu przygotowanie społecznych edukatorów bioróżnorodności z terenu województwa wielkopolskiego.

W szkoleniu wzięło udział 21 uczestników m.in. przedstawicieli organizacji pozarządowych, firm, przedstawicieli samorządów., Podczas warsztatów zgłębiano wiedzę w zakresie wpływu zmian klimatycznych na bioróżnorodność terenów rolniczych, typy siedlisk w krajobrazie rolniczym, dobre praktyki zadrzewiania obszarów wiejskich, usługi ekosystemowe na obszarach rolniczych. Uczestnicy dowiedzieli się ponadto, jak prowadzić interwencje w przypadkach konfliktowych oraz jak realizować w praktyce działania rolnośrodowiskowo-klimatyczne. Ważnym elementem warsztatów były zajęcia terenowe w okolicy Witaszyc, gdzie uczestnicy mieli okazję przyjrzeć się lokalnej bioróżnorodności oraz typom krajobrazu rolniczego.

Kolejny zjazd szkoleniowy już wkrótce!

 

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica