Zapraszamy do udziału w konferencji p.n. „Susza czy powódź ? – jak przeciwdziałać zmianom klimatycznym poprzez małą retencję i gospodarowanie zasobami wodnymi w gminach”, która odbędzie się w dniu 14 grudnia 2106 r. (środa) w godzinach 10 00 – 14.00 w sali Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu, ul. Dobrzyńska 21/23, V piętro. Konferencja organizowana jest przy współpracy Wydziału Obszarów Wiejskich Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu.

Spotkanie ma na celu dyskusję przedstawicieli różnych środowisk nad możliwościami praktycznego wdrażania działań dostosowujących gminy do zmian klimatu poprzez małą retencję i gospodarowanie zasobami wodnymi oraz uwzględnienie ich w długofalowym planowaniu strategii i programów poziomu gminnego. Zaproszenie kierujemy do przedstawicieli samorządów, lokalnych organizacji, nadleśnictw, podmiotów komunalnych oraz mieszkańców obszarów wiejskich.

Program konferencji
- Otwarcie konferencji – Ewa Mańkowska, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego;
I Prezentacje wprowadzające:
- Wpływ zmian klimatycznych na kształtowanie się zasobów wodnych w Polsce Południowo- Zachodniej oraz na Dolnym Śląsku – Iwona Zdralewicz, Instytut Meteorologii i Zasobów Wodnych we Wrocławiu
- Adaptacja do zmian klimatu w pilotażowych gminach Dolnego Śląska – jak identyfikować problemy i formułować rekomendacje do działań gmin – Sylwia Horska - Schwartz, Hubert Schwartz, eksperci projektu
- Zarządzanie wodą poprzez utrzymywanie rowów melioracyjnych; Podnoszenie potencjału retencyjnego i bioróżnorodności na przykładzie zlewni Ślęży – Paweł Semenowicz, Monika Poważna, Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu
- Dobre praktyki przedsięwzięć lokalnych z zakresu małej retencji i ochrony bioróżnorodności na Dolnym Śląsku – Irena Krukowska-Szopa, Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja
- Wpływ działań retencyjnych w Lasach Państwowych na obszary rolnicze i zurbanizowane, dobre przykłady – Ryszard Majewicz, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu
- Finansowanie działań z zakresu małej retencji i gospodarowania wodą – Krzysztof Strynkowski, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

II Debata w formie moderowanej dyskusji
Podsumowanie konferencji.

Udział w konferencji jest bezpłatny, organizatorzy zapewniają poczęstunek i materiały. Uczestnicy we własnym zakresie i na własny koszt zapewniają dojazd na miejsce spotkania. Aby wziąć udział w konferencji, konieczne jest przesłanie zgłoszenia do dnia 10 grudnia 2016r. na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie (76) 86 294 30. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji o projekcie na www.zielonaakcja.pl Na stronie projektu www.malaretencja.pl oraz www.pszczoly.zielonaakcja.pl zamieszczone są materiały dla osób, które zainteresowane są zwiększeniem zdolności retencyjnych terenów rolniczych, a także ochroną walorów przyrodniczych i krajobrazowych w swoim regionie i przeciwdziałaniu negatywnym zmianom klimatycznym.


Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica