W ramach realziacji projektu "Zadrzewienia śródpolne dla ochrony bioróżnorodności i klimatu" został ogłośzony konkurs „Drzewa dla bioróżnorodności, Drzewa dla klimatu” dofinansowany ze śródków NFOŚ i GW. 

Poniżej prezentujemy listę laureatów konkursu edycji jesiennej:

Podmioty Nagrodzone:

• Dom Wczasów Dziecięcych w Przemkowie

• Fundacja Ochrony Przyrody i Rozwoju Turystyki „FOPiT-GOBI”

• Partnerstwo „Rada Uroczyska Miodary”

• Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych

• Stowarzyszenie Miłośników Przytoku

• Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Targoszyn

• Stowarzyszenie Nasza Gmina Gaworzyce

• Stowarzyszenie Razem dla Bagna

• Stowarzyszenie Sołtysów na Rzecz Rozwoju Gminy Zawonia

• Szkoła Podstawowa w Miszkowicach

• Towarzystwo Przyjaciół Słońska „Unitis Viribus”

• Urząd Gminy w Przewozie

Wyróżnienie:

Grupa Nieformalna „Mazelan”

 

Wszystkim laureatą serdecznie gratulujemy:)

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica