Zapytanie ofertowe

Działając na podstawie pkt. III.1 lit. a), b) Procedury udzielania zamówień 
w projektach finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
., których przedmiot obejmuje zamówienia do równowartości kwoty 30 000 euro.

zapraszam do złożenia oferty

zaprasza do złożenia oferty na:  

wynajęcie sali szkoleniowej wraz z noclegami i wyżywieniem dla 20 osób podczas kursu szkoleniowego dla społecznych edukatorów bioróżnorodności, który zaplanowany jest na dzień 16-18.06.2016r. 

w związku z realizacją projektu „Zadrzewienia śródpolne dla ochrony bioróżnorodności i klimatu” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

W załączeniu

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica